Wil je als team beter presteren, anders met elkaar samenwerken of de sfeer binnen het team verbeteren maar je weet niet (precies) waaraan je als team gericht aan moet werken om dat voor elkaar te krijgen. Welke keuze moet je als team in de huidige situatie en teamfase maken om de volgende stap in de ontwikkeling van het team te nemen?  Wat belemmert je als team hierbij?

Bij SLOW geloven we dat Samen Lerend OP Weg begint met het inzicht in jezelf en in de verschillen binnen het team en daarover snel, eerlijk en zonder vooroordeel met elkaar in gesprek gaan. Je maakt met SLOW het onbesprokene bespreekbaar en leert elkaar beter en anders kennen. Je werkt daarmee aan vertrouwen in elkaar en een (sociaal)veilige omgeving voor elkaar. Op specifieke punten ga je samen aan de slag en neemt hier als team de verantwoordelijkheid voor.

Verken samen met je teamleden de volgende stap in jullie teamontwikkeling en bespreek samen de voorwaarden om hiermee aan de slag te gaan. Samen lerend op weg is een proces dat jullie samen met elkaar aangaat. Dit doe vanuit open en eerlijke onderlinge verhoudingen en door op een natuurlijke manier met elkaar samen te werken. Neem samen een aanstekelijk doel voor ogen en ga aan op weg

  • Waar staan jullie nu?
  • Wat speelt er nu?
  • Wat hebben jullie nu nodig?
  • Hoe pakken jullie het aan?

Met SLOW krijg je inzicht in welke specifieke ontwikkeluitdagingen er binnen het team spelen. Op een hele efficiënte, makkelijke en vooral snelle manier maakt SLOW dit inzichtelijk in de vorm van team ontwikkelpunten. Maar SLOW geeft ook zeker inzicht en aandacht voor de koesterpunten. Ofwel SLOW staat ook stil bij wat er goed gaat binnen het team.

SLOW geeft inzichten passend bij de fase waarin het team zich bevindt. Een nieuw team heeft andere ontwikkelbehoefte dan een team dat al lang(er) met elkaar samenwerkt. Dit geldt ook voor teams die samengevoegd worden of juist uit elkaar gehaald worden.  Ook hier geldt ‘actie gebaseerd op interactie’.