SLOW Insights voor een organisatie

Menselijk en sociaal kapitaal

Organisaties die hun medewerkers beschouwen als menselijk kapitaal en de teams en netwerken als sociaal kapitaal zijn zich genoodzaakt om te investeren in ‘leren en ontwikkelen’ traditioneel als middel voor productiviteitsverbetering. In het huidige tijdsgewricht is leren en ontwikkelen ook noodzakelijk om medewerkers flexibel, gemotiveerd te houden en te behouden voor voortijdig vertrek. Het investeren in leren en ontwikkelen voorkomt ziekteverzuim, burn- en bore outs. Dit door de aandacht en waardering die medewerkers ervaren en de wederkerigheid die gevoeld wordt.

Met een arbeidsmarkt die tegen de overspannenheid aan zit is investeren in de capaciteiten en talenten van medewerkers geen overbodige luxe.  Kennis, vaardigheid en ervaring is niet meer vanzelfsprekend voorhanden en het is aan organisaties hier zelf full force mee aan de slag te gaan. Voor medewerkers in alle carrièrefasen geldt dat door de eisen die de arbeidsmarkt stelt en de onbekendheid van de toekomstige eisen het zelf investeren in leren en ontwikkelen noodzakelijk is. Het verhoogt inzetbaarheid binnen organisaties en courantheid op de arbeidsmarkt. Ook vraagt de technologische gedreven digitalisering en informatisering blijvend alertheid  

Investeren in menselijk en sociaal kapitaal is dan ook een gezamenlijk belang van de verantwoordelijkheid van organisatie en de mensen die er werken. Deels geldt dit ook voor de overheid die door Europese en landelijke subsidies het investeren in ‘leren en ontwikkelen’ stimuleren. Vanuit de mensen zelf zicht te krijgen op de aanwezige leer- en ontwikkelcapaciteit verhoogt de motivatie en gedragenheid bij leidinggevenden en medewerkers om samen met leren en ontwikkelen te gaan: het vergroot het menselijk kapitaal.

Waar te beginnen?

SLOW Insights geeft inzicht in de leer-en ontwikkelcapaciteit van mensen in organisaties en geeft gerichte adviezen aan de hand van ontwikkelpunten aan hoe het menselijk (kwaliteit, betrokkenheid, ondernemendheid) - en sociaal kapitaal (teamklimaat, onderlinge verhoudingen, samenwerking) versterkt kan worden en waar te beginnen. Dit doe door het online invullen van 80 stellingen via de SLOW Insights app. De stellingen zijn op maat gemaakt naar specifieke organisatie- en of teamvraagstukken en geven. 20 stellingen geven specifiek inzicht in de mate waarin organisaties ruimte geven aan leren en ontwikkelen.

Hoe werkt het?

De uitkomsten zijn een moment opname en worden beïnvloed door interne en externe omstandigheden en de fase waarin de organisatie zich bevindt die spelen. Standaard is er dan ook een eerste en tweede invul moment. De waardering van de uitkomsten is subjectief en de antwoorden die jezelf geeft zijn dit ook. De waarde zegt dan ook niets over goed of fout, geen beoordeling of interpretatie maar geeft richting voor interventies en strategische en tactische keuzes. De eigen antwoorden en die van de feedbackgevers worden gesorteerd naar specifieke thema’s en naar ontwikkel-, koester-, uitgangs- belemmer- en gesprekspunten. De individuele uitkomsten kunnen worden gebruik bij persoonlijke ontwikkel- en functioneringstrajecten.

Je kunt SLOW Insights voor organisaties op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld als onderzoeksinstrument naar de leer-en ontwikkelcapaciteit in de organisatie. SLOW Insights is een effectief instrument voor 360gr feedback en reflectie binnen de HR cyclus. Daarnaast wordt SLOW Insights gebruikt als instrument bij teamontwikkeling en teamcoaching.

 

Meer informatie?

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer