SLOW Insights voor jou

Levenslang voor dezelfde baas werken is verleden tijd. Hiervoor in de plaats komt levenslang leren voor dezelfde baas namelijk jijzelf. Hiermee gaat leren van de schoolbank naar de werkplek. Goed nieuws voor iedereen die graag leert en slecht nieuws voor iedereen die blij was eindelijk van het leren ‘verlost’ te zijn. Leren gaat verder dan kennis vergaren en vaardigheden op doen. Het gaat ook over in staat zijn om te gaan met onverwachte, onduidelijke situaties, met tegenvallers. Het vraagt om te leren omgaan met andere manieren van uitwisselen en verwerken van informatie via nieuwe technologie: kortom er is ‘werk’ aan de leerwinkel. Het effect is dat levenslang leren jouw positie op de arbeidsmarkt versterkt en je inzetbaarheid op je werk vergroot.

Door jezelf te verder te ontwikkelen krijg je ook zicht op wat jou belemmert en wat jou stimuleert om te (blijven) leren. Je krijgt meer inzicht in je eigen capaciteiten en ontdekt talenten die je wellicht niet voor mogelijk hebt gehouden. Door je te ontwikkelen wapen je tegen de (nabije) toekomst waarin het onduidelijk is welke competenties er gevraagd gaan worden voor welke functies. Je vergroot met jezelf ontwikkelen je draagkracht; je kunt beter met veranderingen omgaan. Je hebt meer handelingsperspectief; je kunt beter op situaties, omstandigheden en mensen inspelen. Je doorziet je patronen, overtuigingen, angsten en onzekerheden die je mogelijk in de weg staan om zelf de regie te nemen over je leven en werk. Het effect is dat het werk dat je doet beter past bij wie jij van nature bent en je energiebalans meer in evenwicht is.

Je bent regisseur van je eigen leer-en ontwikkelproces of je nu wilt of niet en daarbij kies jezelf de wijze van leren die het beste bij jou past. Zeker als je niet gewend bent om voor je eigen leerproces verantwoordelijk te zijn, helpt het als je samen lerend op weg (SLOW) gaat. Daarnaast is van elkaar leren de meest effectieve en plezierige vorm van leren op de werkplek en daarbuiten. De combinatie met allerlei hybride- en online leervormen zorgt voor de nodige efficiency en flexibiliteit in leren. Het effect is dat de samenhorigheid onder elkaar toeneemt. Leren en ontwikkelen krijgt een duurzaam karakter: je maakt je samen sterk om hiermee bezig te blijven.

Waar begin je?

SLOW Insights geeft inzicht in jouw leer-en ontwikkelcapaciteit en geeft gerichte adviezen met welke ontwikkelpunten je kunt beginnen en welke punten je kunt koesteren, die je al ontwikkeld hebt. Dit doe je door het invullen van 100 stellingen via de SLOW Insights app. De stellingen zijn op maat gemaakt naar specifieke thema’s. Door vanuit deze gerichte inzichten en adviezen aan de slag is het resultaat van je leer-en ontwikkelinspanningen direct zichtbaar. Je raakt een gevoelige snaar, gaat in gesprek en zet de passende stappen.

Hoe werkt het?

De uitkomsten zijn een moment opname en worden beïnvloed door de situatie waar jij in bevindt en omstandigheden die spelen. Standaard is er dan ook een eerste en tweede invul moment. De waardering van de uitkomsten is subjectief en de antwoorden die jezelf geeft zijn dit ook. De waarde zegt dan ook niets over goed of fout maar is een signaal voor reflectie en feedback. Er vindt geen interpretatie plaats. De eigen antwoorden en die van de feedbackgevers worden gesorteerd naar thema’s en naar ontwikkel-, koester-, uitgangs- belemmer- en gesprekspunten. Na het bespreken van de SLOW Insights krijg je toegang tot de advies module in de app. Hiermee kun je direct aan de slag.

Je kunt SLOW Insights op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld als instrument bij een individueel functionerings- of ontwikkeltraject of als groep/teamgesprek om elkaars functioneren en ontwikkeling te bespreken. Verder wordt de SLOW Insights app ingezet als zelfcoaching instrument.

 

Meer informatie?

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer