De vraag vanuit de markt

Ontwikkelingen zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit , ondernemendheid, betrokkenheid, etc vraagt van mensen in organisaties dat ze meer en meer proactief zijn en de regie over hun loopbaan, hun leven in eigen hand nemen ofwel dat ze hun persoonlijke – en team leer- en ontwikkelvermogen versterken. Dit vraagt o.a. een andere manier van communiceren gericht op het voeren van echte gesprekken. Hierbij gaat het erom meer van jezelf te laten zien, het risico te nemen dat zaken anders uitpakken dan gedacht en het vraagt de moed om het anders te doen.

Anders communiceren ligt aan de basis van anders gedragen, anders handelen, van anders leren en ontwikkelen. Daarnaast worden coaches, (verander)managers, (HR)adviseurs, etc. in toenemende mate gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet en resultaten op het terrein van leren en ontwikkelen. Organisaties willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert. Ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn. Dit geldt zowel voor individuele als voor teamtrajecten. Daar maken veel professionals vanuit de inhoud een (over)stap naar adviserende- en coachende rollen. Ze zijn zoek zijn naar handvatten over hoe een verandertraject op menselijk vlak in te zetten en vorm te geven, inzicht te krijgen en te behouden ten aanzien van voortgang en resultaat of om verdieping te krijgen in hun eigen rol als coach, teamleider of adviseur. Slow Insights geeft inzicht in ontwikkel- belemmer-koester- uitgangs- en gesprekspunten die ondersteunend zijn bij het verbeteren, versterken van het leer-en ontwikkelvermogen en maakt leren en ontwikkelen concreet, meetbaar en haalbaar.

Na het volgen van de expertdagen kun je de Slow Insights inzetten als tool binnen jouw praktijk, jouw dienstverlening en of jouw functie binnen een organisatie. Het is uiteraard als het behalen van het rijbewijs. Door in de praktijk veel met de Slow Insightst werken ontwikkel jij jezelf als expert.

Tijdens de dagen komen de principes van Slow (samen lerend op weg) aan bod en daarmee ook veel veranderkunde en (organisatie)psychologie die als basis dient voor Slow Insights. Door dit meteen in te zetten in je eigen trajecten is er veel aandacht voor toepassing en verwerking. 

Deelnemers

De expertdagen zijn bedoeld voor professionals, coaches, adviseurs, HR managers, teamleiders en (organisatie)psychologen die Slow Insights willen gebruiken in hun dagelijkse praktijk .Indien je geen certificaat of vooropleiding hebt op het vlak van bedrijfskunde, HRM, coaching of op andere raakvlakken met persoonlijke en/of organisatieontwikkeling, nodigen we je graag uit voor een gesprek. De expertdagen worden gegeven op minimaal HBO werk- en denkniveau.