Over SLOW

We zijn in 2005 met SLOW begonnen om het probleem ‘waar te beginnen met je persoonlijke en professionele ontwikkeling’ en vooral hoe slimmer en meer effectief te leren, op te lossen en een antwoord op die vraag te geven. Het bleek namelijk dat veel wat aangeboden werd niet passend was of te vroeg of te laat kwam. De geleerde kennis en vaardigheden werden niet optimaal benut en passende inzichten die het leren vergemakkelijken ontbraken. ‘Samen lerend op weg’ moest centraal staan in het creëren van specifieke ontwikkelpunten en antwoord op de vraag ‘waar te beginnen met je persoonlijke ontwikkeling’ en ‘wat precies als eerste op te pakken?’. Dus op het juiste moment met de juiste ontwikkeling samen lerend op weg gaan werd het uitgangspunt.

SLOW moest ervoor zorgen dat je zelf direct aan de slag kan met ‘leren en ontwikkelen’ door de juiste keuze te maken tussen wat er nu speelt en wat er nu nodig is. Van een berg aan mogelijkheden naar specifieke ontwikkelpunten voor jou en deze met anderen te bespreken. Ook was er aandacht nodig waarom het leren er niet van kwam. Wat belemmert jou om jezelf te ontwikkelen, om te leren en wat is de relatie met de omgeving waarbij je werkt en waarin je leeft?

We zijn nu toe aan de vierde versie van SLOW en dit heeft geresulteerd in een interactieve mobiele app waarin jij antwoord geeft op 100 stellingen. 80 stellingen over leermogelijkheden en 20 stellingen over de leeromgeving. Jouw antwoorden geven je een persoonlijk ontwikkelprofiel. Geen goede of foute uitkomsten, maar inzicht in potentie en tegelijk richtinggevend in de hoe, de actie.

We wisten dat er meer nodig was om je persoonlijk profiel waarde te geven. Meer inzicht dan alleen het inzicht dat je krijgt vanuit jouw perspectief. Er moest binnen SLOW dus ook perspectief komen vanuit andere invalshoeken maar wel specifiek voor jou: het gaat toch om Samen Lerend Op Weg. Uit deze gedachte zijn de feedbackgevers(gesprekspartners) geboren. Feedbackgevers die uit jouw omgeving komen. Zij geven antwoord op dezelfde 100 stellingen maar dan hoe zij jou zien in die stellingen. Ook hier geen goed of fout, maar meer inzicht voor jou en nog belangrijker de mogelijkheid om over de grootste verschillen met elkaar in gesprek te gaan.

Waar sta je volgens jezelf en waar sta je volgens je feedbackgevers in je persoonlijke ontwikkeling? Dit vertaald naar wat je minder of meer zou kunnen gaan doen. Dit inzicht geeft je de mogelijkheid te reflecteren en in geval van afwijking ten opzichte van je feedbackgever snel, eerlijk en zonder vooroordeel in gesprek te gaan met elkaar. Hierdoor krijg je nog duidelijker in beeld wat er nu speelt en wat er nu nodig is in jouw specifieke situatie.