Leren & ontwikkelen, 
geeft vrijheid en autonomie.

SLOW - Samen Lerend Op Weg

Vertragen

Leren en ontwikkelen kan eenvoudig weg niet tussen de ‘soep en de aardappelen’ in. Het vraagt om even uit de waan van de dag, de hectiek, de ratrace, te komen en goed stil te staan bij wat je wilt, vindt en voelt. Wat ga je minder doen, anders doen, meer doen en blijven doen om serieus met leren en ontwikkelen aan de slag te gaan.

Uitspreken

Het vraagt moed om je uit te spreken, niet alleen over wat je van iets vindt, maar ook wat je van iemand vindt zonder daar een oordeel over te hebben en bang te zijn voor de consequenties. Het vraagt aandacht om zonder oordeel naar de ander te luisteren en je niet meteen schuldig te voelen als het over jezelf gaat. Hier begint leren en ontwikkelen.

Beleven

Beleven gaat over voelen, gewaarworden en iets op een andere manier leren kennen, iets zelf ervaren en ondervinden. Leren en ontwikkelen beklijft als er beleving aan te pas komt. Bij leren en ontwikkelen gaat het over de ‘parel in je pijn’ onder ogen zien. Ofwel durven kijken naar patronen, overtuigingen, beelden, gedachten en gevoelens die niet meer bijdragen

Waarom SLOW?

Verdieping

De uitkomsten geven direct inzicht in onderliggende patronen, beelden en gevoelens die huidig gedrag beïnvloeden. Dit draagt bij aan een duurzame verandering.

Effectiviteit

Het eerst werken aan belemmerpunten, wat minder te doen, geeft ruimte om meer te doen: de ontwikkelpunten. Dit heeft een positief leer-en ontwikkeleffect.

Borgen

De ontwikkelcapaciteit wordt uitgedrukt in een %. Via een 0 en 1 meting wordt de voortgang zichtbaar en meetbaar gemaakt. Dit komt verankering ten goede.

Maatwerk

De surveys wordt op indicator en stellingniveau, op maat gemaakt voor organisaties en specifieke thema’s. Dit komt de herkenbaarheid en het draagvlak ten goede.

Dialoog

De gesprekspunten (grootste verschillen deelnemer/ feedbackgever) geven inzicht en input om meteen tot de kern van de dialoog te komen. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en onderling vertrouwen.

Betrouwbaarheid

Gebaseerd op theoretische inzichten en heeft in de praktijk de afgelopen tien jaar bewezen een betrouwbaar instrument te zijn. Een expert groep van de Radboud Universiteit heeft in 2014 SLOW Insights getoetst.

Als individu

Levenslang leren

Levenslang voor dezelfde baas werken is verleden tijd. Hiervoor in de plaats komt levenslang leren voor dezelfde baas namelijk jijzelf.  Hiermee gaat leren van de schoolbank naar de werkplek. Goed nieuws voor iedereen die graag leert en slecht nieuws voor iedereen die blij was eindelijk van het leren ‘verlost’ te zijn.

Leren gaat verder dan kennis vergaren en vaardigheden op doen. Het gaat ook over in staat zijn om te gaan met onverwachte, onduidelijke situaties, met tegenvallers. Het vraagt om te leren omgaan met andere manieren van uitwisselen en verwerken van informatie via nieuwe technologie: kortom er is ‘werk’ aan de leerwinkel. Het effect is dat levenslang leren jouw positie op de arbeidsmarkt versterkt en je inzetbaarheid op je werk vergroot.  

Hoe werkt de SLOW Insights app?

Download de app

Als organisatie

Menselijk kapitaal 

Het investeren in ‘leren en ontwikkelen’ draagt bij aan de waarde van het menselijk kapitaal (kwaliteit, betrokkenheid en ondernemendheid) in organisaties. Het voorkomt ziekteverzuim, burn- en bore outs. Dit door de aandacht en waardering die medewerkers ervaren en de wederkerigheid die gevoeld wordt. 

Kennis, vaardigheid en ervaring is niet meer vanzelfsprekend beschikbaar en het is aan organisaties om hier zelf full force mee aan de slag te gaan. Het verhoogt inzetbaarheid binnen organisaties en de waarde op de arbeidsmarkt. Investeren in menselijk kapitaal is dan ook een gezamenlijk belang van de verantwoordelijkheid van organisatie en de mensen die er werken. 

Zicht krijgen op de aanwezige leer- en ontwikkelcapaciteit verhoogt de motivatie en gedragenheid bij leidinggevenden en medewerkers om samen met leren en ontwikkelen aan de slag te gaan; het vergroot het menselijk kapitaal ar de leer- en ontwikkelcapaciteit van je organisatie, neem dan contact met ons op! Dit geldt ook als je mogelijkheden voor jezelf en of je team ziet.

Download de app

Ik werk als expert nu zo’n tien jaar met Slow Insights en voorlopers hiervan. Het blijft me steeds weer verbazen hoe de uitkomsten de deelnemers raken en direct aanzetten om zelf in beweging te komen.

Zelf expert worden?

Xandra Haas
Eigenaar / Xafier HRM

De teamuitkomsten geven dan wel een confronterend beeld over de gezamenlijke ontwikkelpunten en de onderlinge verschillen tussen teamleden. Het maakt het onbesprokene bespreekbaar en komt het begrip voor elkaar en daarmee de onderlinge samenwerking, meteen ten goede.

Deelnemer SLOW Insights teamtraject

Natuurlijk heb ik Slow Insights vanuit mezelf ingevuld maar het is toch verrassend hoe exact het klopt als het bijvoorbeeld gaat om wat mij tegenhoudt om mijn Persoonlijk Leiderschap vorm te geven. Ik doorzie ineens patronen en overtuigingen die me belemmeren.

Tjallink van Looy
Salesmanager / Conpax

Slow insights geeft me inzichten over mezelf die ik onbewust wel wist maar nu expliciet worden gemaakt waardoor ik er mee aan de slag kan. Het draagt Enorm bij aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

John van Tuijl
DGA / Van Tuijl Logistics

De app is heel handig voor het invullen van de stellingen. Het is als feedbackgever verrassend en confronterend om te zien hoe beelden over en weer verschillend kunnen zijn. Het levert meteen erkenning en begrip op

Rob Hulsen
Eigenaar / Hulan, serious gaming

Laat van je horen.

Wij gaan graag het gesprek met je aan en nemen contact met je op.

Vertel ons hoe je heet, dat praat toch een stuk fijner met elkaar.
We hebben je emailadres nodig om je de informatie toe te sturen.
Ongeldige invoer
Laat ons weten waarover je meer informatie wilt. Dan kunnen we dat voorbereiden voordat we contact met je opnemen.
Ongeldige invoer